Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende for

Salgs- og leveringsbetingelser er gældende for kunder hos KD Emballage A/S.

Ny kunde

Køb hos KD Emballage A/S kræver en kundeoprettelse med følgende oplyst: 

  • Registreret firmanavn, -adresse, -telefonnummer og evt. leveringsadresser
  • CVR-nummer og kontaktperson
  • E-mailadresse til modtagelse af faktura
  • EAN-nr. for offentlige instanser

Det er en forudsætning for leveringen af varer, uanset købets størrelse, at din virksomhed kan kreditgodkendes ifølge interne retningslinjer. Alternativt udbeder vi kontant betaling før levering. 

Eksisterende kunde

KD Emballage A/S tilbyder sine eksisterende kunder en række betingelser og vilkår. Disse betingelser er altid afhængige af vores kreditvurdering af din virksomhed, hvorfor KD Emballage A/S forbeholder sig retten til at ændre betingelser, såfremt kreditvurderingen kræver det.

Oplyste betingelser, herunder betalingsbetingelser, er kun gældende for kundens løbende køb af varer i standardsortiment. Bestillinger af enkeltstående ordrer udenfor almindeligt standardsortiment, dvs. kundespecifikke køb, kan være genstand for andre betingelser, jf. nedenstående beskrivelse. 

Levering

Generelt
KD Emballage A/S leverer med såvel egne chauffører og biler som med eksterne fragtfirmaer, afhængig af geografi m.v.
KD Emballage A/S har hovedlager på Logistikvej 11 i Herning, men bruger også decentrale lagre på andre adresser.  

KD Emballage A/S leverer på udvalgt ugedag eller dag-til-dag efter nærmere aftale med den enkelte kunde. Der tages i leveringen forbehold for udsolgte varer eller ikke-lagerførte varer, som kan være genstand for længere leveringstid.

KD Emballage A/S forbeholder sig således altid retten til dellevering, herunder også fra forskellige lagre.   

Såfremt varerne er beskadiget under transporten, skal du som kunde gøre fragtmanden opmærksom herpå ifm. varemodtagelsen. Såfremt de beskadigede varer leveres med eksternt fragtfirma, skal varerne ikke modtages, men sendes retur med den pågældende fragtmand. 

Såfremt leveringen ikke stemmer overens med følgeseddel/faktura, skal dette oplyses KD Emballage A/S pr. mail eller i kundeservice senest 3 arbejdsdage efter levering.

Der pålægges den enkelte faktura et miljøtillæg på 49,00 kr. pr. faktura og et fragt- og ekspeditionsgebyr efter regning pr. ordre under 2.000 kr. ekskl. moms. Gældende priser på fragt og ekspedition samt redegørelse vedr. miljøtillæg kan ses på vores hjemmeside.

Over- og underlevering
KD Emballage A/S forbeholder sig retten til at over- eller underlevere Skaffevarer og Ikke-lagerførte varer med op til 10 %. For varer med kundetryk forbeholder vi os retten til at over- eller underlevere med op til 15 %.

Kundetryk
Det er kundens pligt og ansvar at tjekke og godkende udkast til kundetryk. KD Emballage hæfter ikke for eventuelle fejl i kundetryk. Såfremt der er fejl i kundetryk, som er opstået efter kunden har accepteret udkastet, påhviler det producenten at godtgøre eller erstatte den pågældende vare.

Returret 

KD Emballage A/S tager kun varer i standardsortiment retur. Andre varer tages ikke retur, medmindre varen kan dokumenteres fejlbehæftet eller er fejlleveret, som følge af fejl hos KD Emballage A/S. Standardsortiment defineres som oprettede, lagerførte varer. Varer i katalog, som ikke er lagerførte, er derfor ikke standardsortiment.

Følgende varer/varegrupper hører ikke under denne definition, og tages derfor ikke retur, medmindre varen kan dokumenteres fejlbehæftet:

  • Skaffevarer generelt
  • Ikke-lagerførte varer generelt

Varer tages kun retur ubeskadiget og i ubrudt, originalt emballage. I forbindelse med returnering af varer afholder KD Emballage A/S ikke fragtomkostningen, medmindre returnering skyldes fejl, som kan tilskrives KD Emballage A/S. Returforsendelse med anden fragt end KD Emballages egen, skal på forhånd godkendes af KD Emballage A/S.

Der foretages kun kreditering, såfremt ovenstående kriterier er opfyldt. Returvarer, som ikke lever op til kriterierne men alligevel tilsendes eller udleveres til KD Emballage A/S, krediteres ikke. For at vi kan fremsende kreditnota skal følgende oplyses:

  • Kundenummer
  • Fakturanummer
  • Varenummer
  • Årsag til returnering

Ejendomsforbehold

Leverede varer overgår først til kundens ejerskab, når betaling af den fremsendte faktura (fakturaens fulde beløb inkl. alle poster, herunder også evt. gebyrer) er registreret modtaget af KD Emballage A/S. Indtil da forbliver varerne KD Emballage A/S’s ejendom.

Betalingsbetingelser

KD Emballage A/S benytter ”14 dage netto” som standard betalingsbetingelse, medmindre andet er skriftligt aftalt med kunden. Dog tages der forbehold for forudgående kreditgodkendelse. Såfremt denne ikke kan godkendes, betales der forud kontant inden levering.    

KD Emballage A/S forbeholder sig retten til at kræve anden betalingsbetingelse ifm. køb af varer, som ikke er standard, lagerførte varer, herunder skaffevarer og ikke-lagerførte varer.

Priser og prisudvikling

Oplyste priser er altid eksklusive moms. Oplyste priser, herunder også i tilbud, er som udgangspunkt at opfatte som gældende dagspriser medmindre andet er skriftligt aftalt/oplyst. Priser er til enhver tid genstand for løbende justeringer med mindre andet er skriftligt aftalt. Disse prisjusteringer gennemføres løbende på tværs af sortimentet, og KD Emballage A/S forbeholder sig retten hertil uden forudgående varsling heraf.

Tilbud indeholder generelt kun varepriser, og ikke evt. gældende vilkår og betingelser omkring leveringen, herunder miljøtillæg og fragt- og ekspeditionsgebyr.

Produktændringer og produktansvar

KD Emballage A/S forbeholder sig retten til løbende at ændre i sortimentet og udskifte produkter, så længe dette ikke medfører ændring i produktets tekniske specifikationer. Dette er også gældende for allerede bestilte varer.  

KD Emballage A/S er kun ansvarlig for skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af KD Emballage A/S. KD Emballage A/S hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

FRAGT- OG EKSPEDITIONSGEBYR        
         
Gældende på ordrer under kr. 2.000        
         
Region Postnummer Pr. colli Pr. 1/2-palle Pr. 1/1-palle
         
Sjælland 0-4990 kr. 100 kr. 295 kr. 395
Fyn 5000-5923 kr. 100 kr. 215 kr. 315
Sydjylland 6000-7100 kr. 100 kr. 215 kr. 315
Midtjylland 7130-8990 kr. 100 kr. 215 kr. 315
Nordjylland 9000-9990 kr. 100 kr. 215 kr. 315
         
ANDRE GEBYRER        
         
Gældende på alle ordrer         
         
Afhentning kommende arbejdsdag kr. 0 pr. ordre      
Afhentning samme dag, 2 timer kr. 200 pr. ordre      
Miljøtillæg kr. 49 pr. faktura      
Ventetidstillæg kr. 150 pr. påbegyndt 15 min.       
Før kl. 8.00 levering kr. 800 pr. levering      
Forkert leveringsadresse kr. 500 pr. levering      


 

INFORMATION OM MILJØTILLÆG                                                                                                         

Som emballageleverandør anerkender vi miljøbelastningen som et fælles ansvar, der skal synliggøres. Af samme årsag er vi også tilhænger af en generel synliggørelse af denne omkostning i hele værdikæden, men holder til gengæld også os selv ansvarlige for, at omkostningen principielt følger den relaterede belastning på miljøet.                                                                                                                                 

Vi oplevede igen i 2017 stigende omkostninger til miljø, såvel direkte som indirekte. KD Emballage A/S vurderer således fortsat med indgangen til 2018, at miljøtillæg og -gebyrer i forretningen er større på udgiftssiden end på indtægtssiden.                                                                                                                           

Af relevante udgifter kan nævnes..                                                                                                                           

* miljøtillæg og -udgifter fra undreleverandører                                                                                                             

* miljøtillæg og -udgifter fra fragtleverandører                                                                                                            

* miljøudgifter på egne lastbiler, herunder på brændstof                                                                                       

* bortskaffelse af emballager                                                                                                                                               

Miljøtillægget udgør således 49 kr. pr. faktura.                                                                                                             

Siden 2016 har vi fra flere førende transportfirmaer oplevet indførslen af trængselstillæg som et udtryk for stigende trængsel på det danske vejnet. Dette er således endnu et omkostningstillæg, vi som stor transportkunde og -leverandør skal dække ind. Tillægget indføres for nuværende ikke hos KD Emballage A/S, men anses som værende endnu en omkostning, der er relateret til bl.a. den stigende miljøbelastning ved transport i områder med tæt trafik.                                                                                         

Læs mere