BEREGNING AF CO2 aftryk på emballage

Sådan beregner man klimaaftrykket af emballage til virksomheder til brug i CSRD rapporten

Formål med beregningen af CO2 aftryk

Med det stigende fokus på CO2 og effekten på klimaet, ønsker vi at give vores kunder mulighed for at tage stilling til miljøbelastningen af den pap- og plastemballage, som de benytter. 

Vi har derfor udarbejdet en CO2 beregner, som giver et godt indblik i, hvordan klimaaftrykket af emballageforbruget fordeler sig.

Med vores CO2-beregner får du svar på, hvor meget CO2 din emballageløsning udleder. Når vi har resultatet, kan vi sammen gennemgå, hvordan du helt konkret og løbende kan nedbringe din virksomheds CO2-aftryk. Resultatet kan også bruges i virksomhedens samlede CO2-regnskab. Produkter i vores sortiment som kan beregnes, er mærket med et synligt beregner-ikon.

  Sådan ser beregner-ikonet ud

Hvorfor beregne klimaaftrykket af emballage?

Med CSRD standarden er det for de 2300 største virksomheder i Danmark et krav om, at de kan dokumentere klimaaftrykket fra bl.a. brugen af emballage. Vores CO2 beregner er i denne sammenhæng en vigtig brik i puslespillet, når deres Scope 3 udledninger skal beregnes.

Men for mindre virksomheder er der også fordele i at beregne deres CO2 belastning. 

Ved at give dig og din virksomhed indblik i, hvilke dele af emballagens produktion og transport som udleder mest CO2, får I mulighed for at påvirke udledningen ved de valg, I træffer. Vælger I at kommunikere disse dokumenterede initiativer videre til kunderne, kan det give en konkurrencefordel. Men det giver jer også mulighed for at tage ansvar for klimaaftrykket, som en del af samfundet, og I imødegår fremtidens krav til, at alle skal kunne dokumentere påvirkningen af klimaet.

Hvordan beregner man CO2 belastning af emballage?

Det er vigtigt at understrege, at der ikke findes én regnemodel, som giver et fyldestgørende svar. Beregningen omfatter et stort antal faktorer, som alle sammen påvirker slutresultatet.

Som leverandør af emballage har vi samarbejdet med Worldperfect, som er klimaspecialister, for at udarbejde en regnemodel, som leverer solide og troværdige resultater. Vi anbefaler at bruge samme regnemodel over tid, da det derved skaber sikkerhed i tallenes udvikling. 

Læs mere om vores kilder her

De vigtigste faktorer for udledningen af COfra papemballagen har vi identificeret som:

Scope 1: Dette refererer til de direkte emissioner fra vores aktiviteter, som f.eks. udledninger fra vores egne køretøjer. Transporten af emballagen til dig har indflydelse på størrelsen af CO2-aftrykket, og påvirkes af bla. leveringsfrekvens og hvor fyldt lastbilen er.

Scope 2: Dette omhandler de indirekte emissioner fra den energi, KD Emballage forbruger. Det inkluderer energien fra strøm og varme, der bruges i vores kontorlokaler og på vores lager.

Scope 3: Dette repræsenterer de indirekte emissioner fra hele vores forsyningskæde, som vi ikke direkte ejer eller styrer. Det inkluderer faktorer som typen af materiale emballagen er fremstillet af (genbrugt vs. nyt), emissioner relateret til produktionen, samt transporten af materialer til KD Emballages lager. Transportafstanden, hvad enten det er fra Polen eller Danmark, har stor indvirkning. Emissionerne ændres for hver kilometer en lastbil rejser.

Der er ikke tale om en livscyklusanalyse, da der også vil være udledninger i forbindelse med bortskaffelse og genbrug af emballagen, men vores COberegner giver mulighed for, at I som virksomhed kan træffe valg, som dokumentérbart vil reducere klimaaftrykket for jeres brug af emballage.

Se videoen om, hvordan vores COberegner virker

Hvordan kan jeg lave CSRD  klimarapportering?

Når du er kunde hos os, tilbyder vi klimaberegneren som en del af vores service til din virksomhed.

For både store virksomheder og SMV’er kan beregnerens resultater give store besparelser i tid og indsats:

1) Mindre administrativ byrde ved beregning af CSRD og CO2 regnskab

Vi leverer en Scope 3 beregning for leveringen af din emballage i et format, som ikke kræver yderligere behandling. Det giver markante besparelser på administrativt arbejde for din virksomhed.

2) Større troværdighed om resultatet:

Beregningen er foretaget med en veldokumenteret regnemodel. Du slipper for alt det bagvedliggende arbejde med dokumentation og beregning af forskellige faktorer, og ikke mindst den usikkerhed, som forbinder sig med in-house beregninger. 

Hvad kan vi ikke beregne for dig?

Efter at du modtager emballagen fra os, må du selv holde styr på klimaaftrykket på jeres aktiviteter og værdikæde, herunder energiforbrug til opbevaring og pakning, samt forsendelsen af varer. Det er de aktiviteter, som omtales som Scope 1 og 2 inden for CSRD.

Modtag vores nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsservice og få en e-mail om vores seneste tiltag, emballage nyheder og gode råd. Sendes 1-2 gange pr. måned. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsservice.